ALS JE AUTOMATISCH RUSTIG ALLE FOTO'S IN SLIDESHOW VOORBIJ WILT ZIEN KOMEN ZOEK JE EEN BEPAALDE FOTO? KIES DAN DE LOSSE FOTO'S
Voor gewone schermresolutie Voor hoge schermresolutie en flatscreen TV met internetpoort. Houd er rekening mee, dat het bestand zwaar kan zijn!
Impressie Marathonuitzending 2008
Avond met Jan Nota, Auke & Ellen 2009
Avond met Ricky, Gyna en Arnold
Eerste Uren Krystteam 2010 2010
Avond met Jan Nota, Sandra, Reina en Joepie, Auke & Ellen, To Go Lucky
Kindermiddag en Blierbekjes 2011
Avond met De Hűnekop, Zanger Rinus, Marco ten Cate en Baba
Zanger Rinus 2012
Kindermiddag
Frysk Matinee 2013
Zanger Rinus
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opbrengst van de de marathonuitzending van 2013 voor De Chiel-Thomas Stichting is € 17.500,--

De Chiel - Thomas Stichting zet zich in voor minderjarige kinderen met (meervoudige) beperkingen.

"It Krystteam 

De radiomarathon van It Krystteam uit Tzum heeft 17.500 euro voor onze stichting opgebracht!!!

We hebben een prachtige week gehad en we zijn diep onder de indruk van de hele actie. De enorme inzet van het hele team met zijn vrijwilligers maar ook de support van de achterban was ongekend groot! Elke keer dat we in Tzum waren was de ontvangst hartverwarmend. We kregen van tevoren de opdracht mee te genieten en het over ons heen te laten komen en dat is gelukt. En hoe! 

Met dit enorme bedrag gaan we uiteraard onze activiteiten voortzetten en het maakt mogelijk dat we onze stichtingsdromen kunnen laten uitkomen. Welke dat zijn, dat melden we als we concreet dingen vastgelegd hebben. 

Binnenkort ontvangen wij it Krystteam bij een van onze activiteiten zodat ze zelf ook kunnen zien wat we doen maar voor nu vast: Krystteam bedankt!"  (Bron: www.chiel-thomas.nl)

Meer informatie: www.chiel-thomas.nl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opbrengst van de de marathonuitzending van 2012 voor de Stichting Samen Kunnen We Alles is € 24.000,--

 

Het hoofddoel van deze stichting is het organiseren van  een verwenweek voor vrouwen met borstkanker, of vrouwen die borstkanker hebben gehad. In deze week worden ze niet alleen verwend, maar ook gecoacht. Daarnaast wordt het een week vol ontspanning. Deze week is bedoeld om de vrouwen rust en ruimte te geven en hun leven weer op te pakken. Alles mag, niets moet.

Meer informatie is te vinden op onze website www.samenkunnenwealles.nl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opbrengst van de de marathonuitzending van 2011 voor de Stichting Samen Uit is € 17.500,--

 

"Hoe we zijn begonnen?

 

Stichting SamenUit dagrecreatie is als stichting opgericht op 9 maart 2007 en organiseert activiteiten voor kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke beperking. De initiatiefnemers zijn 3 jongeren geweest die vanuit hun persoonlijk interesses en ervaringen als PGB-zorgverleners van mening waren dat er meer uit te halen was voor deze bijzondere doelgroep. Het PGB staat voor het Persoons Gebonden Budget en is bedoeld voor de zorg van kinderen met een beperking. Bij PGB-zorgverleners is er vaak sprake van 1 op 1 begeleiding en is het contact met andere jongeren minimaal. En dat sociale netwerk is zo belangrijk voor deze groep!

Door een stichting te starten was het mogelijk meerdere budgetten te koppelen en door te werken met enkel en alleen vrijwilligers kunnen we het gehele budget steken in de activiteit zelf. Waar mensen geneigd zijn op een heel zorgzame wijze met deze bijzondere doelgroep om te gaan, willen wij juist dat de vrijwilligers deze zorginstelling loslaten. Onze vrijwilligers hebben dan ook lang niet allemaal een zorgachtergrond. Actief en creatief plezier maken is waar wij als stichting voor staan. Die leuke dag weg is namelijk wat we de deelnemers willen bieden! Natuurlijk gebeurd dit allemaal op een verantwoorde manier en zijn de vrijwilligers op de hoogte van de beperkingen van de deelnemers.

 

Meer informatie is te vinden op onze website www.stichting-samenuit.nl"

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Krystteam heeft in 2010 geld ingezameld voor de stichting Fryslân-Moldova. Er is maarliefst € 12.000,-- opgehaald.

De humanitaire stichting Fryslân-Moldova te Dokkum werkt al ruim 20 jaar in het straatarme district Neamt in Roemeens Moldavië. De hulpverlening spitst zich toe in de stad Tirgu Neamt en de omliggende dorpen. De Dokkumer stichting werkt daarbij nauw samen met stichting Moldova-Fryslân, haar zusterorganisatie en de diverse gemeentebesturen in het district.
Neamt is een streek die kenmerkt zich door heel veel kleine vee – en akkerbouwers en weinig industrieën. Het werkeloosheidspercentage schommelt rond 60 procent. Ruilhandel is dan ook weer gemeengoed geworden.
Vooral de crisis laat zich voelen. Werkloze jongeren vertrekken veelal naar Italië, Duitsland, Portugal en Griekenland om daar illegaal te werken. Jongeren die het ‘pensioen’ vormden voor hun ouders. Met als gevolg dat heel veel ouderen nu in kommervolle omstandigheden leven en aangewezen zijn op hulp van derden zoals sociale diensten, kerken en instellingen.
Met hulptransporten uit Dokkum worden die sociale diensten, scholen, instellingen en kerken ondersteund maar ook het centrale ziekenhuis en de verschillende medische posten in de dorpen ontvangen goederen uit Fryslân. In die transporten veel (gesorteerde) kleding en schoeisel, toiletten, wasbakken en meubilair. Daarnaast voor de scholen veel meubilair, computers en schoolborden en voor de hulpposten medische artikelen.
De diverse instellingen voor gehandicapten krijgen speciaal aandacht en naast de kleding- en schoeiselverstrekking heeft de inrichting van de keuken hoge prioriteit. Met de kerst worden voor een of meer instellingen een speciale actie gehouden. Voor dit jaar gaat het om 125 kinderen in een internaat in Tirgu Neamt en van een schooltje in het dorp Critesti. Kinderen die speciaal onderwijs ontvangen. Het merendeel van de kinderen op het internaat is wees of is verlaten. Slechts een enkeling krijgt zo nu en dan bezoek van ouders en/of familie. Deze kinderen worden verblijd met een kerstcadeau in de vorm van een ‘gevulde’ schoenendoos.

 

 

Krystteam BEDANKT !!!

Dinsdagavond 30 december 2008 werd de radioactie van het Krystteam afgesloten in de bomvolle zendstal in Tzum. Traditioneel sluit het Krystteam haar marathon af met een veiling voor het goede doel. Acht dagen uitzenden voor het goede doel kwam daarmee tot een einde en natuurlijk zagen alle aanwezigen in de zendstal vol spanning uit naar de opbrengst van dit jaar. Het Krystteam had de opbrengst van de radioactie voor dit jaar bestemd de aankomende groep van kanker herstellende kinderen uit Wit-Rusland in Leeuwarderadeel. In de voorbereiding was door het Krystteam keihard gewerkt om 8 prachtige feestdagen en –avonden te organiseren. Hoe groot was dan ook de teleurstelling dat al na 20 uren het verbod op verder uitzenden volgde. Niet uit het veld geslagen en gemotiveerd door het goede doel ging het team verder en wist zij in de loop van de week ook de andere technische problemen te overwinnen en indrukwekkende dagen en avonden te organiseren met vele artiesten die geheel pro-deo kwamen optreden. Niet zonder emoties en met heel veel trots werd dan ook aan het begin van de avond van de 30e december afgekondigd dat er maar liefst € 6500,= ingezameld was voor het goede doel. Een werkelijk INDRUKWEKKEND bedrag! Daar waar binnen de werkgroep Stiens e.o. altijd hard gewerkt moet worden om de financiën voor een groep kinderen op orde te krijgen, betekent deze enorme bijdrage van het Krystteam een grote steun in de rug voor de werkgroep. Niet zonder emotie werd dit bedrag dan ook door de werkgroep ontvangen en schoten woorden tekort.Beste mannen en frou van het Krystteam en alle andere, zo vele, vrijwilligers rond dit geweldige team: namens de Wit-Russische kinderen BOLSJOJ SPASIEBA., Russisch  voor heel erg bedankt!! De werkgroep Stiens e.o. is diep onder de indruk van jullie organisatietalent, enthousiasme, drive, creativiteit, veelzijdigheid en nog veel, veel meer!!!!! Dank, dank jullie wel!!! Jullie zijn GEWELDIG! © SRK Werkgroep Stiens
 

NAAR DE WEBSITE VAN HET KRYSTTEAM? KLIK HIER

 
All Rights Reserved. Copyright ©  http://www.jongerenwebsite.nl/